top_03.jpg
Wynagrodzenie
Honorarium z tytułu świadczonej przez GGRP pomocy prawnej może być ustalone kilkoma metodami, zgodnie z życzeniem Klienta.

Z tytułu stałej kompleksowej obsługi prawnej możliwe jest ustalenie wynagrodzenie w formie zryczałtowanej miesięcznej stawki lub stawki godzinowej.

Świadczenie obsługi prawnej w ramach określonego zadania uzależnione jest od poświeconego przez pracowników GGRP czasu na realizację postawionego zadania.

Honorarium z tytułu zastępstwa procesowego może mieć charakter zryczałtowany ogólny lub zawierać element stały oraz wynagrodzenie za sukces. Podobnie w przypadku prowadzenia spraw windykacyjnych.

Koszt zastępstwa prawnego ustalany jest w oparciu o obowiązujące w tym zakresie stawki wynikające z aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i również może zawierać element stały i wynagrodzenie z tytułu powodzenia sprawy.
 
Gdańska Grupa
Radców Prawnych
tel./fax: 058 341 88 95
kancelaria@prawnicy.gda.pl
ul. Matki Polki 2/2
80-251 Gdańsk
Loguj:
Login:
Hasło: