top_02.jpg
Zastępstwo procesowe
Jednym z klasycznych obszarów pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów jest zastępstwo procesowe.

Zastępstwo procesowe wymaga horyzontalnego spojrzenia na zagadnienia prawne, niekiedy wykraczającego poza ustawowe regulacjie postępowania przed sądami lub organami administracji. Dotyczy to między innymi znajomości konsekwencji podatkowych postępowań sądowych oraz ich skutków dla innych obszarów działalności reprezentowanego podmiotu. Świadczenie usługi z zakresu zastępstwa procesowego wymaga ponadto rozległej wiedzy ogólnej, w tym teorii argumentacji oraz wiedzy szczegółowej, związanej z określoną branżą, której dotyczy proadzone postępowanie.

Nasze doświadczenie w reprezentowaniu osób w sporach słdowych i przed organami administracji publicznej, jak również gotowość do poznawania merytorycznych płaszczyzn każdego przypadku sprawiają, że przygotowani jesteśmy do zastępowania podmiotów w sporach skomplikowanych zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym.
 
Gdańska Grupa
Radców Prawnych
tel./fax: 058 341 88 95
kancelaria@prawnicy.gda.pl
ul. Matki Polki 2/2
80-251 Gdańsk
Loguj:
Login:
Hasło: