top_03.jpg
Obrona w sprawach karnych

Kancelaria podejmuje się prowadzenia obrony w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Realizujemy funkcje obrończe także w postępowaniach zbliżonych swoim charakterem do postępowania karnego: w postępowaniach dyscyplinarnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zakres naszej reprezentacji rozciąga się na wszystkie etapy procesu karnego. Występujemy w imieniu podejrzanego, oskarżonego, jak i skazanego w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu wykonawczym.

Działamy na rzecz naszych Klientów w sposób szybki i fachowy, mając na uwadze szczególną rolę obrońcy w postępowaniu karnym. Realizując funkcje obrończe staramy się, aby postępowanie prowadzone było w sposób rzetelny, z poszanowaniem zasady domniemania niewinności.

 
Gdańska Grupa
Radców Prawnych
tel./fax: 058 341 88 95
kancelaria@prawnicy.gda.pl
ul. Matki Polki 2/2
80-251 Gdańsk
Loguj:
Login:
Hasło: