top_02.jpg
Formy obsługi prawnej
 • Przygotowywanie opracowań zawierających analizę sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
 • Analiza i opiniowanie umów
 • Przygotowywanie i konsultacja projektów umów
 • Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu prawa pracy
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Pozyskiwanie zezwoleń i koncesji na wykonywanie szczególnych rodzajów działalności
 • Zastępstwo procesowe, zastępstwo przed organami administracji i organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi
 • Udział w negocjacjach
 • Windykacja należności
 • Porady prawne

 •  
  Gdańska Grupa
  Radców Prawnych
  tel./fax: 058 341 88 95
  kancelaria@prawnicy.gda.pl
  ul. Matki Polki 2/2
  80-251 Gdańsk
  Loguj:
  Login:
  Hasło: